Welkom

Welkom op de website van de Samenwerkende Apotheken Enschede. De Samenwerkende Apotheken Enschede is een samenwerkingsverband van de apotheken de Eekmaat en Esmarke in Glanerbrug en de apotheken de Twekkelerveld en Veldpoort in Enschede. 

Apotheek de Eekmaat

Apotheek Esmarke

Apotheek Twekkelerveld

Apotheek Veldpoort

Contracten met zorgverzekeraars 

De Samenwerkende Apotheken Enschede streeft ernaar om met zo veel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Het gaat hierbij o.a. om contracten voor geneesmiddelen, verbandmiddelen, incontinentiematerialen, diabetestestmiddelen en voeding. Bij het afsluiten van contracten hebben wij kritisch gekeken naar de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen. Het kan zijn dat wij vinden dat een zorgverzekering (-scombinatie) niet voldoet aan onze eisen voor samenwerking. Wij sluiten dan geen contract af met de betreffende zorgverzekeraars totdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Contracten 2017
Het  overzicht van zorgverzekeraars waar wij een contract mee afgesloten hebben is hier te downloaden.

Geneesmiddelen 
Voor geneesmiddelen hebben we in 2017 met alle verzekeraars een contract. 

Overige middelen
Voor de overige middelen, zoals diabetestestmateriaal, verbandartikelen, incontinentiemateriaal, voeding, injectiemateriaal, is er meer verschil in contracten met verzekeraars. 
Voor bovengenoemde artikelen hebben wij in ieder geval een volledig contract met de volgende grote groepen van verzekeraars: Menzis, Multizorg en DSW.
Voor de details zie ons overzicht.

Verzekeraars